Press "Enter" to skip to content

NADOM PERTELAAN MA’RIFAT

0

Syi’iran dalam bahasa Sunda yang biasa dinyanyikan oleh para pencari ilmu (santri) untuk memahami tauhid.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Bismillâĥirrohmânirrohîm

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

Allôĥumma Sholli Âlâ Sayyidinâ Muhammad, Allôĥumma Sholli Âlâyĥi wa Sallim

1

Awwalu waajibin ‘alal insaani

Ma’rifatul Ilaahi Bistiqooni

Pangheulana anu wajib ka manusa

Ma’rifat ka Alloh nu Maha Kawasa

2

Ari syarat ma’rifat opat kabehna

Hiji idrok jazim dina i’tiqodna

Bihaitsu laisa ma’ahu taroddudun

Dua taya owah gingsir parobahan

3

Muwafiq lima fil waqi’ katiluna

Patekadan anu akur jeung buktina

Sanajan tekad jazim ka Gusti Alloh

Tapi lamun nyalahan nyipatan Alloh

4

Maka tekad kitu mah tacan ma’rifat

Sabab nyipatan ka Alloh masih lepat

Nasyi-un an dalilin nu kaopatna

Patekadan nu tumbuh dina dalilna

5

Patekadan anu akur jeung buktina

Eta taqlid pedah teu bisa dalilna

Iman taqlid eta sah tapi ma’siyat

Lamun mampu nguteuk kajaba nu belet

6

Lamun taqlid kusabab belet otakna

Dihampura lebah teu timu dalilna

Tapi pikeun jalma nu mampu nguteukna

Dosa lamun teu ngusahakeun dalilna

7

Ari nu kudu dima’rifatkeunana

Nyaeta sifat di Alloh jeung rosul-Na

Nu kumpul dina Laa Ilaaha Illalloh

Muhammadun Abduhu wa Rosuluh

8

Nu wajib nu mustahil nu wenangna

Jeung ma’rifat kana wartos ti rosulna

Nu kumpul dina aqidah sam’iyyat na

Sadayana ngeunaan alam ghoibna

9

Jeung sadaya anu wajibul wujudna

Nu muqoyyad dina Qur’an tah dalilna

Kaya ‘arsy, kursi, qolam, lohmahfudzna

Tah kabeh wajib dima’rifatkeunana

10

Wajib ieu nyaeta wajib ceuk syar’an

Digannjar keur jalma anu ngalakonan

Disiksa keur jalma nu leukeun ninggalkeun

Pek regepkeun kade tong kapopohokeun

11

Tekad jazim teu mupakat jeung buktina

Patekadan nu kitu teu sah iman na

Sabab kitu kade masing ati-ati

Kana milari elmu masing gumati

12

Saba’da ma’rifat wajib tashdiq na

Nu syaratna idzdzi’an sareng qobulna

Ari idzdzi’an teh nyaeta ngakuna

Suka sareng rido ka Alloh robbuna

13

Jeung ngaku yen Muhammad teh Rosululloh

Aminah ibuna ramana Abdulloh

Anu dibabarkeuna di kota Mekah

Kaping dua belas dina taun gajah

14

Ari mu’minin mu’minat eta dulur

Sa-agama Islam sadayana dulur

Sabab kitu kade ulah rek cul laur

Kedah silih elingan papada dulur

15

Ari qobul eta narima ajaran

Ajaran Qur’an sareng sunah Jungjunan

Teu bade nolak kana eta ajaran

Najan diri tacan bisa ngalakonan

16

Sareng rido ngama’mum na kana Qur’an

Sareng agama Islam eta cepengan

Lamun teu ngaku eta tacan idzdzi’an

Tacan qobul nu nampik kana ajaran

Tinggalkan Balasan